دستگاه ردیاب خودرو AVl

دستگاه ردیاب خودرو وسیله ای است که با استفاده از تکنولوژی GPS ، می تواند در هر لحظه موقعیت جغرافیایی خودرو ها به همراه تاریخ و زمان قرارگیری و سرعت خودرو را بدست آورد ، با در دست داشتن این اطلاعات می توان خودرو را در تمام مدت ردیابی و مسیر حرکت آن را از ابتدا تا انتها از طریق اینترنت و یا تلفن همراه روی نقشه جغرافیایی مشاهده نمود . از این رو بهره گیری از سیستم ردیاب خودرو در فرآیندهای کنترلی و نظارتی بسیار سودمند و موجب افزایش کارایی خودرو های سبک و سنگین و یا موتورسیکلت خواهد بود . با استفاده از این دستگاه می توان میزان کارکرد خودروها را در بازه زمانی مختلف مشاهده نمود.